HomeChemicalsOil & GasRubberPlasticsServices

DUGA


About UsEventsLinksPublicationsContactHomeDUGA HOLDING a.d.
Industrija boja i lakova


Sedište:

Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
11000 Beograd, Viline vode 6
+381 11 3217 000
+381 11 766 147
duga@duga-ibl.com
www.duga-ibl.com

 

 
Organizacija, poslovne aktivnosti i proizvodi:
Industrija boja i lakova "DUGA" A.D: sa sedištem u Beogradu, danas predstavlja holding korporaciju koja, pored matičnog, obuhvata i sledeća zavisna preduzeća:
 

 
Stalna orijentacija DUGA Holdinga ka novim tržištima, pored samostalnog nastupa na njima, rezultirala je i osnivanjem više zajedničkih firmi za proizvodnju i plasman sa partnerima iz inostransva:

KOMPANIJA ZEMLJA LOKACIJA
Shijiazhuang Goldenfish - Duga Paint Co Ltd. NR Kina He Bei
Duga Paints & Varnishes Industry Indija Chenai
Dugalak Ruska Federacija Moskva

Tradicija duga više od sto godina, široki asortiman premaznih sredstava (za industriju motornih vozila, metalnu i drvnu industriju, građevinarstvo i široku potrošnju), kao i drugih proizvoda i usluga, predstavljaju reference koje umnogome doprinose vodećoj poziciji DUGA Holdinga na domaćem tržištu i stečenom renomeu na odabranim izvoznim tržištima.

Efikasnost i strateška fleksibilnost poslovanja Duge rezultat su usvojene poslovne politike stalnog povećavanja udela proizvoda visoke tehnologije, internacionalizacije tržišnih aktivnosti, poverenja i podrške sopstvenom istraživanju i razvoju, visoke motivacije zaposlenih, permanentnih ulaganja u informativne sisteme, kao i stalnog obezbeđivanja i unapređivanja sistema kvaliteta.

Planirani razvojni programi:
Dalja ekspanzija poslovnih aktivnosti DUGA Holdinga ide u pravcu:

  • razvoja i osvajanja novih tehnologija i proizvoda,

    • program boja, lakova i pratećeg materijala za potrebe štamparske delatnosti,

  • nastavka diversifikacije proizvodnog programa i uslužnih delatnosti,

  • osvajanja novih tržišta.

 

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store