HomePrezentacija hemijske industrijeEnglish


O namaDogadjajiLinkoviPublikacijeKontaktHome

 
Izvori korisnih tržišnih i tehnološko-tehničkih informacija
u vezi hemijske industrije i srodnih industrijskih grana

A.

STRUKOVNE ASOCIJACIJE I DRUŠTVA

Najinformativniji Internet sajtovi međunarodnih i evropskih saveza, društava i drugih strukovnih asocijacija u oblasti hemije, hemijskog inženjeringa, hemijske industrije i srodnih industrijskih grana

B.

SPECIJALIZOVANI PRETRAŽIVAČI

Globalni Internet pretraživači specijalizovani za hemijsku industriju i srodne industrijske grane

C. SPECIJALIZOVANI INFORMACIONI SAJTOVI

Vesti o tržišnim trendovima i tehnološko-tehničkim dostignućima, informacije o cenama i robnoj razmeni, arhive dokumenta sa mogućnošću pretraživanja, debatni forumi, katalozi i publikacije, ponuda radnih mesta, korisni linkovi i mnoštvo drugih sadržaja

D.

STRUČNI ČASOPISI

Internet sajtovi najpoznatijih svetskih stručnih časopisa. koji sadrže arhive članaka sa mogućnošću pretraživanja, tehnološko-tehničke i tržišne informacije o proizvodima, cene proizvoda i obično još čitav niz drugih korisnih sadržaja

E.

SAJTOVI KONSULTANTSKIH FIRMI

Internet sajtovi vodećih konsultantskih firmi specijalizovanih za hemijsku industriju i srodne industrijske grane, koji sadrže arhive studija i publikacija sa mogućnošću pretraživanja i naručivanja (uključujući i on-line pristup), besplatan pristup pojedinim korisnim dokumentima i informacijama, plus niz drugih korisnih sadržaja.

F.

E-BIZNIS

Internet sajtovi specijalizovani za e-biznis, tj. za globalnu ponudu i tražnju roba uz mogućnost on-line obavljanja trgovačkih transakcija, a koji uz to obezbeđuju i aktuelne poslovne i tržišne vesti, informacije o kretanju cena, statističke podatke i još ponešto

Strukovne asocijacije i društva

 

Savez inženjera i tehničara Srbije - SITS

Sajt matične organizacije Saveza hemičara i tehnologa Srbije

Globalna mreža hemijskih društava

sajt redovno prati razvoj globalnog projekta "Responsible Care"

Međunarodno udruženje hemijskih asocijacija - ICCA

Sajt pruža mogućnost besplatnog pretraživanja jednog od globalno najpoznatijih kataloga proizvođača "Chemcyclopedia"

Evropsko udruženje za hemijsku industriju - CEFIC

Diversifikovan sajt sa mnoštvom sadržaja, uključujući i prezentacije asocijacija i radnih grupa specijalizovanih za grupe proizvoda ili pojedinačne proizvode

Američko hemijsko društvo
Evropska federacija za hlor
Evropski centar za izučavanje silikata - CEES
Evropska grupa za industriju rastvarača - ESIG
Evropsko udruženje proizvođača plastifikatora i intermedijera - ECPI
Evropska asocijacija za oksigenate u motornim gorivima - EFOA
Evropska grupa za oleohemikalije i srodne proizvode - APAG
Međunarodna asocijacija industrije veštačkih đubriva - IFA
Evropska asocijacija proizvođača veštačkih đubriva - EFMA
Evropska asocijacija sredstava za zaštitu bilja - ECPA
Evropsko udruženje za premazna sredstva, štamparske boje i umetničke boje - CEPE
Asocijacija evropskih proizvođača adheziva - FEICA
Evropska asocijacija za agense protiv zapaljivosti - EFRA
Komitet za farmaceutske aktivne materije - APIC
Sektor grupa za aditive koji se koriste u prehrambenoj industriji - FCA
Asocijacija evropskih proizvođača plastičnih masa - APME
Evropski centar za silikone - CES
Asocijacija za katalitičku kontrolu emisije otpadnih efluenata - AECC
Asocijacija proizvođača gumarskih roba
Međunarodna grupa za istraživanje gume
Savez nemačkih proizvođača gumarskih roba

Specijalizovani pretraživači

 

ChemIndustry

Globalno najpoznatiji pretraživački sajt specijalizovan za hemijsku industriju i srodne industrijske grane

ChemDex Plus

Jedan od vodećih pretraživačkih sajtova specijalizovanih za hemiju i hemijsku industriju
 

Fine Chemicals

Globalna ponuda preko 12,000 finih hemikalija sa primenom u farmaceutskoj industriji, kozmetičkoj industriji, prehrambenoj industriji i laboratorijskim istraživanjima, uključujući tu i biohemikalije i kritične rastvarače.
 

ChemSuppliers

Globalna prezentacija kompanija koje proizvode lekove ili pružaju razvojno-istraživačke usluge u oblasti farmaceutske industrije

PlasticsSearch

Pretraživački sajt specijalizovan za gumu i plastiku

Polymer Search

Pretraživački sajt specijalizovan za polimere, smole i aditive, kao i za opremu koja se koristi u proizvodnji i preradi plastičnih masa

Industry Gate

Sajt koji omogućava pretraživanje Web-ova i publikovanih članaka u vezi sa petrohemikalijama, naftom i gasom, prehrambenom industrijom, farmaceutskom industrijom, industrijom papira i energetikom

Yahoo Chemical News

Dnevne novosti i informacije o hemijskoj industriji koje je registrovao Yahoo, globalno najpoznatiji Internet pretraživač opšteg tipa

Specijalizovani informacioni sajtovi

 

The Chemical Industry Home Page

Linkovani registar informacionih resursa vezanih za hemijsku industriju koji se nalaze na Internetu

CHEM.COM

Mogućnost pretraživanja kataloga hemijskih proizvođača i distributera hemijskih roba

ChemicalOnline

Industrijske vesti i poslovne informacije, katalog proizvođača i distributera, diskusioni forumi, ponuda i tražnja radnih mesta, on-line prodaja i nabavka

ChemConnect

Veliki katalog hemikalija na bazi asortimana ponude nekoliko stotina kompanija

Chemical News & Intelligence

On-line vesti o radu i poslovanju svetske hemijske industrije, analize tržišta i resursa petrohemijske i hemijske industrije i industrije plastičnih masa - sajt je razvijen u saradnji sa časopisima European Chemical News (ECN) i Chemical Marketing Reporter (CMR), kao i sa poznatom konsalting firmom ICIS-LOR

ChemExpo

Tržišne i tehnološko tehničke vesti i informacije o hemikalijama, polimerima, elastomerima i farmaceutskim proizvodima - sajt je razvijen u saradnji sa časopisom Chemical Marketing Reporter (CMR)

Petrochem.net

Profesionalni centar za globalnu naftnu i petrohemijsku industriju - sajt je razvijen u saradnji sa vodećim konsalting firmama Platts i Tecnon Consulting, kao i vodećom e-biznis mrežom CheMatch

European Coatings Net

Tržišne i tehnološko-tehničke vesti i informacije o evropskoj industriji boja i lakova

OpisNet

Vesti i informacije o tržištu i cenama od rafinerije nafte do benzinske pumpe

WorldFuels.com

Tržišne i tehničko-tehnološke vesti i informacije o motornim gorivima i drugim rafinerijskim proizvodima

PlasticPlatform

Tržišne i tehničko-tehnološke vesti i baze podataka o globalnoj industriji plastičnih masa, informacije o cenama i on-line prodaja i nabavka polimera

Polydatabase

Tržišne vesti i informacije, publikacije i baze podataka za globalnu industriju polimera sa mogućnošću pretraživanja

PlasticNews.com

Tržišne i tehničko-tehnološke vesti i analize iz oblasti globalne industrije plastičnih masa, informacije o cenama i e-biznis

MineralNet

Tržišne informacije o nemetalima i njihovoj globalnoj primeni u industrijama stakla, keramike, vatrostalnih materijala, papira, premaznih sredstava, plastičnih masa, veštačkih đubriva i građevinskih materijala

Sajtovi konsultantskih firmi

 

Tecnon Consulting Group

Analize tržišta energenata, rafinerijskih proizvoda, petrohemijskih sirovina, baznih petrohemikalija, polimera, elastomera i sintetičkih vlakana

ICIS-LOR

Cene i trendovi ponude i tražnje sirove nafte, naftnih derivata, hemikalija, polimera i poluprovodnika

Platts

Cene i trendovi ponude i tražnje nafte, prirodnog gasa, uglja, elektroenergije, nuklearne energije i petrohemikalija

Kline & Company

Analize tržišta hemikalija, nemetalnih minerala, polimera, nafte i derivata i finalnih proizvoda hemijske industrije za široku i javnu potrošnju

FMB Group

Analize tržišta i tehnološko-tehnički resursi u oblasti veštačkih đubriva

Cirec

Resursi hemijske industrije i tržišta hemijskih roba u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Philip Townsend Associate

Analize tržišta hemikalija, polimera i plastičnih proizvoda

Rapra Technology

Analize tržišta i tehnološko-tehnički resursi u oblasti polimera, elastomera, plastičnih i gumarskih proizvoda

IISRP Online

Analize tržišta i tehnološko-tehnički resursi u oblasti industrije sintetičkih kaučuka

Elastomer Solutions

Analize tržišta i tehnološko-tehnički resursi u oblasti industrije elastomera

CRU International

Cene i trendovi ponude i tražnje metala, minerala, mineralnih đubriva i neorganskih hemikalija

E-Biznis

 

CheMatch.com

Hemikalije, polimeri i naftni derivati

ChemicalMarketplace.com

Hemikalije, sa posebnim akcentom na ponudu i tražnju u Kini

ChemicalOnline

Hemikalije

IPE

Sirova nafta, naftni gasovi, prirodni gas i mazut

E-Chemmerce

Hemikalije, polimeri, energenti

RubberBuy.com

Prirodni kaučuk, sintetički kaučuci, gumarski proizvodi

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store