HomeChemicalOil & GasRubberPlasticsServices

Statistika trgovine till 1998


About Us Events Links Publications Contact HomeStatistika Proizvodnje 2004 - 2007

 

PROIZVODNJA NAFTE I PRIRODNOG GASA  

PROIZVOD

J.M.

1985

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nafta

000 t

1,127

1,063

805

746

682

671

653

648

654

639

Prirodni gas

Milioni Nm3

201

646

569

415

400

364

317

282

280

271

Napomena:  Navedena je samo proizvodnja nafte u Srbiji (nacionalna naftna kompanija realizuje godišnju proizvodnju od 70-90 hiljada tona sirove nafte i u Angoli)

 

PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATA  

PROIZVOD

J.M.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TNG

000 t

73

100

148

167

278

337

358

Sirovi benzin

000 t

395

337

467

445

487

509

472

Motorni benzin

000 t

775

749

730

669

614

617

564

Mlazno gorivo

000 t

36

49

51

48

57

46

47

Dizel gorivo

000 t

1,022

1,108

1,123

1,199

1,304

1,422

1,546

Lož ulje

000 t

72

76

101

92

84

73

68

Mazut

000 t

641

829

767

697

670

629

556

Maziva

000 t

34

43

63

57

62

57

49

 

BAZNE HEMIKALIJE I HEMIJSKA ĐUBRIVA

(u tonama)  

P  R  O  I  Z  V  O  D

2004

2005

2006

2007

Kiseonik

198,908

217,486

236,127

242,469

Azot

183,743

170,783

209,412

209,533

Argon

8,946

9,832

15,402

23,649

Ugljen dioksid

62,904

67,245

92,362

101,082

Hlor (tečni)

1,091

128

120

n.a.

Sumpor

6,360

2,649

5,456

4,528

Sumporna kiselina, 66 Be

61,967

201,168

90,047

69,748

Fosforna kiselina

22,141

17,167

15,466

22,301

Hlorovodonična kiselina (tehnička)

12,040

11,759

13,298

13,226

Natrijum hidroksid, elektrolitički, 100%

6,005

4,456

5,082

5,206

Natrijum hipohlorit

5,839

2,392

2,782

3,622

Natrijum sulfat

2,014

-

-

-

Aluminijum sulfat

6,886

7,673

7,760

7,094

Bakar sulfat

653

1,132

1,175

1,125

Natrijum silikat

6,807

9,640

10,101

13,723

Natrijum tripolifosfat

110

-

340

-

Etilen

146,789

137,140

152,489

164,400

Propilen

95,927

113,738

101,009

101,058

Benzen

1,421

2,206

7,438

51,478

Toluen

1,556

2,950

3,282

Metanol

156,832

134,921

136,886

162,125

Sirćetna kiselina, glacijalna

80,372

71,427

66,169

84,556

MTBE

14,000*

15,148

16,499

17,487

Amonijak, 100%

166,648

135,251

97,329

103,774

Azotna kiselina, 100%

173,490

171,198

95,091

152,000*

Karbamid (46% N)

63,615

46,815

24,520

217,377

Amonijum nitrat

204,602

199,583

114,943

Ostala azotna đubriva

361,932

350,010

200,405

317,519

Fosforna đubriva

7,295

8,080

2,250

46,430

NPK đubriva

261,953

187,436

96,342

55,000*

Mešana đubriva

198,908

217,486

236,127

242,469

 

 

POLIMERI, ELASTOMERI, SINTETIČKE SMOLE i HEMIJSKA VLAKNA

(u tonama)  

P   R   O   I   Z   V   O   D

2004

2005

2006

2007

HDPE

78,139

68,626

76,147

76,384

LDPE

56,858

52,398

57,241

55,204

EPS

282

1,075

1,052

n.a.

PVC, granulat

721

426

320

n.a.

PP

32,199

32,125

30,649

n.a.

PP kopolimeri

449

427

332

n.a.

Alkidne smole

83

116

760

n.a.

Poliesterske smole, ostale

287

133

n.a.

n.a.

Akrilne smole

1,889

1,912

n.a.

n.a.

Poliamidne smole

222

187

1,231

1,389

Karbamidne smole

6,247

n.a.

176

n.a.

Fenolne smole

797

n.a.

113

n.a.

Poliuretani (meke pene)

2,795

2,640

2,634

n.a.

Silikonske smole

19

18

13

n.a.

Nitroceluloza

1,261

1,431

1,122

n.a.

Stirenbutadienski kaučuk (SBR – E)

30,423

31,403

32,053

34,336

Stirenbutadienakrilonitrilni lateks

1,214

562

83

n.a.

Polipropilenska vlakna (kabl)

11,080

914

 

 

Poliesterska vlakna

-

-

 

 

Celulozna vlakna (kabl)

1,987

2,172

 

 

Celulozna vlakna (rajon)

301

629

 

 

Celulozna vlakna (auto-kord)

-

-

 

 

 

  

Spoljne i unutrašnje gume za vozila

(u 000 komada)  

P   R   O   I   Z   V   O   D

2004

2005

2006

(tons)

2007

(tons)

Spoljne gume za putnička vozila

6,250

6,719

2,897

3,677

Spoljne gume za motocikle i mopede

78

96

34

48

Spoljne gume za bicikle

460

259

234

523

Spoljne gume za autobuse

134

68

7,707

8,728

Spoljne gume za kamione

217

120

Spoljne gume za motokultivatore

84

67

 

 

Spoljne gume za ostalu poljoprivrednu mehanizaciju

371

487

 

 

Spoljne gume za građevinsku mehanizaciju

57

51

 

 

Spoljne gume za industrijska vozila

14

20

 

 

Spoljne gume za ostala vozila

174

227

762

806

Unutrašnje gume za putnička vozila

790

618

11

13

Unutrašnje gume za motocikle i mopede

758

1,048

 

 

Unutrašnje gume za bicikle

4,790

2,387

130

523

Unutrašnje gume, ostale

812

678

217

316

  

GUMENO-TEHNIČKI PROIZVODI

(u tonama)  

P   R   O   I   Z   V   O   D

2004

2005

2006

2007

Gumene cevi i creva, nearmirane

47

38

148

200

Gumene cevi i creva, armirane

889

854

224

280

Gumene cevi i creva, sa fitinzima

640

644

273

279

Gumene transportne i transmisione trake

4,382

n.a.

1,973

1,122

Gumeni higijenski i medicinski proizvodi

513

n.a.

38

47

Gumeni zaptivači i podmetači

365

439

500

600

 

 

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store