HomePrezentacija hemijske industrijeEnglish
Stručno usavršavanje
Konsultantske usluge
Strucne manifestacije
Publikacije
Saradnja

O namaDogadjajiLinkoviPublikacijeKontaktHome
Projektovanje
Menadžment kvalitetom i projektni menadžment

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Profesionalni razvoj inženjera

Profesionalni razvoj inženjera (PRI) obuhvata sticanje znanja i veština i razvoj ličnih kvaliteta. On ima presudnu ulogu u postizanju i održavanju inženjerske kompetencije pojedinca.

Profesionalni razvoj se, uglavnom, odvija u radnom okruženju i zasniva se na znanju, razumevanju, veštinama, obuci i iskustvu. Ovaj proces nije odvojen od permanentnog obrazovanja (PO), već je sa njim integrisan u celinu.

Licencirani inženjeri u Evropskoj Uniji i Srbiji, ukoliko žele da zadrže svoj status, dužni su da obnavljaju i usavršavaju svoja znanja i veštine sa ciljem održavanja nivoa i poboljšanja kompetentnosti pojedinca.

PRI ima nekoliko svrha, koje će se razlikovati u zavisnosti od vaših okolnosti, potreba i napredovanja u karijeri. Takođe može imati različite oblike. Polazna osnova za PRI je neformalno učenje kroz izazove i mogućnosti radnog života i interakcija sa drugima kao što su kolege, kupci i dobavljači, uključujući profesionalce iz drugih disciplina. Da bi opisano bilo uspešno, neophodno je obezbditi podršku učešćem u PO aktivnostima kao što su kursevi, programi učenja na daljinu, priprema radova i prezentacija, mentorstvo, uključivanje u aktivnosti profesionalnih tela itd.

Problematika permanentnog obrazovanja licenciranih inženjera u Srbiji uređena je odgovarajućim podzakonskim aktom iz avgusta 2020. g. koji stručno usavršavanje definiše kao unapređenje postojećih i sticanje novih znanja, u cilju kontinuiranog praćenja razvoja struke, a sastoji se od obuka i drugih vidova usavršavanja. Država je propisala da licencirani inženjeri, da bi zadržali svoj status, moraju ostvariti određen broj bodova kroz permanentno obrazovanje.

UHTS je pripremio sledeće programe stučnog usavršavanja inženjera:

Trogodišnji program stručnog usavršavanja UHTS - link

Godišnji program stručnog usavršavanja UHTS - link

UHTS je razvio i nudi različite oblike i nivoe obuke permanentnog obrazovanja u sledećim oblastima vezanih za tehnološke sisteme:

Projektovanje (Design)

Menadžment kvalitetom i projektni menadžment

                                                                                                            

Last updated - July 2021.